Legalizacja


Legalizacja wagi to proces czynności mający na celu stwierdzenie oraz poświadczenie dowodem legalizacji iż dana waga spełnia wszystkie normy i wymagania metrologiczne.

Każda waga jaką zlecą Państwo naszej firmie do legalizacji jest zgodnie z normami sprawdzana, kalibrowana, a w dodatku w miarę potrzeby pokrywana warstwą farby antykorozyjnej i nawierzchniowej.

Często zużywające się w wagach elementy elektroniczne podlegają podczas legalizacji wymianie, na nowe oryginalne części, nie czekając na ich całkowite zniszczenie. Zabieg ten pozwala Państwu na zminimalizowanie możliwości późniejszej awarii sprzętu w czasie wykonywania pomiarów.

Prawidłowo, szybko i profesjonalnie przeprowadzona legalizacja daje Państwu gwarancję, iż wasza firma będzie mogła bezawaryjnie, bezproblemowo oraz w sposób ciągły wykonywać procesy produkcyjne oraz usługowe.

Legalizacja

Każda waga zlecona naszej firmie do legalizacji jest sprawdzana,
kalibrowana oraz w miarę potrzeby pokrywana farbą
antykorozyjną oraz nawierzchniową.